Disclaimer

Disclaimer
 
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke
onjuistheden van het getoonde.
 
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan
maken inbreuk op intellectuele rechten.
 
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan
op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 
7. De copyrights van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe
aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van
toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site.

Leden

Wachtwoord vergeten?

laatste nieuws

Alleen afmelden op de Rotary App!!! Afmelden op site kan niet meer!!! Week berichten zie onze site!!         ...

lees meer »

Partners

 

copyright 2022 - design & development studiopinto.nl